“UWV frustreert marktwerking private begeleiding zieke uitzendkrachten”

Acture ziet klantenbestand met ruim 55% toenemen

04 NOVEMBER 2011, NIJMEGEN, NEDERLAND
Samenvatting
Acture, de grootste private uitvoerder van de ziektewet voor uitzendbureaus ziet per 1 januari 2012 haar klantenbestand groeien met maar liefst honderd klanten. Totaal hebben nu 275 organisaties besloten om de uitvoering van de ziektewet voortaan bij Acture onder te brengen en niet bij UWV. De private begeleiding heeft het afgelopen jaar een besparing van de uitkeringslasten opgeleverd van tenminste 7,5 miljoen euro.

Acture, de grootste private uitvoerder van de ziektewet voor uitzendbureaus ziet per 1 januari 2012 haar klantenbestand groeien met maar liefst honderd klanten. Totaal hebben nu 275 organisaties besloten om de uitvoering van de ziektewet voortaan bij Acture onder te brengen en niet bij UWV.  De private begeleiding heeft het afgelopen jaar een besparing van de uitkeringslasten opgeleverd van tenminste 7,5 miljoen euro. “Toch is de kans dat deze groei zich voortzet of dat we meer concurrentie krijgen op deze markt nihil”aldus Maudie Derks, commercieel directeur van Acture. “De bewust verkeerde berekening van de sectorpremie door het UWV leidt tot grote onzekerheid bij potentieel geïnteresseerde marktpartijen. Hierdoor wordt de markt gefrustreerd.  Jammer, want de resultaten van private uitvoering zijn bewezen beter voor Nederland”.

Verkeerde berekening premie door UWV frustreert marktwerking
Derks legt uit “de Ziektewetpremie wordt door UWV te laag berekend waardoor eigen risicodragers minder budget hebben om mee te werken. Saillant is dat UWV zelf hierdoor te weinig premie binnenkrijgt om de uitkeringen van te kunnen doen. Om dat te compenseren  verhoogt UWV het WW-deel van de premie. Alle uitzendbureaus moeten hier aan meebetalen en daardoor betalen eigen risicodragers dus dubbel. Ook voor de private verzekeraar die wel de Ziektewetpremie mag vragen maar niet de WW-premie is het onvoorspelbare karakter reden om minder actief op deze markt aan de slag te gaan. Zo speelt UWV een slim spel met premies om haar eigen positie  te beschermen”, aldus Derks

“Ik blijf me hier iedere dag over verbazen” zegt Maudie Derks “Meerdere malen hebben wij, maar ook de branche organisaties van verzekeraars en uitzenders met UWV om tafel gezeten om aan te dringen op een wijziging. UWV geeft aan slechts een wet uit te voeren, daarin staan eventueel wijzigingen op stapel. Wanneer en hoe is echter nog niet duidelijk, terwijl er nu iets moet gebeuren. Wij  willen gewoon ons werk goed blijven doen en bijdragen aan positieve resultaten voor Nederland. De feiten bewijzen ons gelijk. Actieve en goede begeleiding zorgt ervoor dat we sneller mensen weer aan de slag hebben (Acture gemiddeld 6,97 dagen. UWV gemiddeld 36,4 dagen). Dit succes wordt nu feitelijk bestraft” aldus Derks.”

Citaten
"De bewust verkeerde berekening van de sectorpremie door het UWV leidt tot grote onzekerheid bij potentieel geïnteresseerde marktpartijen. Hierdoor wordt de markt gefrustreerd. Jammer, want de resultaten van private uitvoering zijn bewezen beter voor Nederland”." Maudie Derks, commercieel directeur van Acture
"Meerdere malen hebben wij, maar ook de branche organisaties van verzekeraars en uitzenders met UWV om tafel gezeten om aan te dringen op een wijziging. UWV geeft aan slechts een wet uit te voeren, daarin staan eventueel wijzigingen op stapel. Wanneer en hoe is echter nog niet duidelijk, terwijl er nu iets moet gebeuren. Wij willen gewoon ons werk goed blijven doen en bijdragen aan positieve resultaten voor Nederland." Maudie Derks, commercieel directeur van Acture
Afbeeldingen
Documenten
Over Acture

Acture
Acture is sinds eind 2008 actief in de markt van het uitvoering geven aan Eigen Risicodragerschap Ziektewet voor de uitzendbranche. In september 2009 kondigde Acture aan als eerste partij op de markt een solide verzekeringsproduct aan deze uitvoering te kunnen koppelen. Begin januari 2010 is de samenwerking verder uitgebreid met De Goudse Verzekeringen. 

 

Over ziektewet en uitzendkrachten

Een uitzendbureau maakt automatisch gebruik van de vangnetregeling van het UWV wanneer een uitzendkracht ziek wordt. Na de ziekmelding neemt het UWV de ziekengelduitbetaling over. Een uitzendbureau dat Eigen Risicodrager wordt, stapt uit de vangnetregeling en wordt zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling van het ziekengeld. Dit scheelt premie, maar maakt het bureau tegelijkertijd verantwoordelijk voor het uit te betalen ziekengeld zonder dat daar een eindbedrag op zit. In theorie kan dit dus een behoorlijk risico betekenen. De huidige dienstverleners in de private markt proberen dit risico door een uitstekende uitvoering zo goed mogelijk te reduceren. Acture heeft dit risico afgedekt bij De Goudse Verzekeringen. Om Eigen Risicodrager te worden moet een aantal zaken worden geregeld.  Het belangrijkste is dat de overstap naar Eigen Risicodragerschap op twee momenten in het jaar kan plaatsvinden, per 1 juli en per 1 januari. Daarvoor dient drie maanden daaraan voorafgaand de aanvraag te worden ingediend, dus uiterlijk voor  1 april of 1 oktober.