Uitzendbureaus kiezen massaal alternatief voor het UWV

Acture krijgt vijftig nieuwe klanten die kiezen voor private begeleiding ziektewet voor uitzendbureaus

10 MEI 2011, NIJMEGEN
Samenvatting
Acture, de grootste private uitvoerder van de ziektewet voor uitzendbureaus ziet per 1 juli 2011 haar klantenbestand groeien met maar liefst vijftig klanten. Totaal hebben nu 175 uitzendorganisaties besloten om de uitvoering van de ziektewet voortaan bij Acture onder te brengen en niet bij het UWV. Gemiddeld zijn uitzendkrachten via Acture weer binnen zes dagen aan het werk.

Maudie Derks, commercieel directeur van Acture:De samenleving is veel geld kwijt aan zieke uitzendkrachten. Mensen willen liever niet ziek zijn, ze willen werken. We bieden inlenende bedrijven nu meer continuïteit in personeelsbezetting. Daarnaast bieden de uitzendkrachten een meer persoonlijke benadering, waarbij beter wordt geluisterd en de best passende begeleiding gegeven kan worden. De oorzaken van het ziekteverzuim komen nu beter boven tafel komen en eventuele oorzaken van ziekteverzuim kunnen worden weggenomen.

Derks vervolgt: “Actieve en goede begeleiding zorgt ervoor dat we sneller mensen weer aan de slag hebben ( Acture gemiddeld 6 dagen. UWV gemiddeld 42 dagen). Dat heeft de uitzendbranche nu zeer duidelijk ontdekt. Door zelf haar rekening en risico te bepalen kan de branche zowel kwalitatief als financieel voordeel realiseren.”

Citaten
"De samenleving is veel geld kwijt aan zieke uitzendkrachten. Mensen willen liever niet ziek zijn, ze willen werken" Maudie Derks
Over Acture

Acture
Acture is sinds eind 2008 actief in de markt van het uitvoering geven aan Eigen Risicodragerschap Ziektewet voor de uitzendbranche. In september 2009 kondigde Acture aan als eerste partij op de markt een solide verzekeringsproduct aan deze uitvoering te kunnen koppelen. Begin januari 2010 is de samenwerking verder uitgebreid met De Goudse Verzekeringen. 

 

Over ziektewet en uitzendkrachten

Een uitzendbureau maakt automatisch gebruik van de vangnetregeling van het UWV wanneer een uitzendkracht ziek wordt. Na de ziekmelding neemt het UWV de ziekengelduitbetaling over. Een uitzendbureau dat Eigen Risicodrager wordt, stapt uit de vangnetregeling en wordt zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling van het ziekengeld. Dit scheelt premie, maar maakt het bureau tegelijkertijd verantwoordelijk voor het uit te betalen ziekengeld zonder dat daar een eindbedrag op zit. In theorie kan dit dus een behoorlijk risico betekenen. De huidige dienstverleners in de private markt proberen dit risico door een uitstekende uitvoering zo goed mogelijk te reduceren. Acture heeft dit risico afgedekt bij De Goudse Verzekeringen. Om Eigen Risicodrager te worden moet een aantal zaken worden geregeld.  Het belangrijkste is dat de overstap naar Eigen Risicodragerschap op twee momenten in het jaar kan plaatsvinden, per 1 juli en per 1 januari. Daarvoor dient drie maanden daaraan voorafgaand de aanvraag te worden ingediend, dus uiterlijk voor  1 april of 1 oktober.